Personlig profil

Forskning

Forskningsområden: Kognitionsvetenskap, Learning Sciences, Educational Technology, Social- och Beteendepsykologi, Interaktionsdesign, Grafisk Design. (Learning Sciences och Educational Technology är båda stora och etablerade forskningfält internationellt – men har ingen direkt motsvarighet i Sverige.)

Specifika forskningsintressen: (1) Teknikstött lärande – endast om det tillför ett mervärde. (2) Lärandet i klassrummet – eleverna, lärarna och materialen de arbetar med.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Magnus Haake är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren