Foto av Magnus Jiborn

Magnus Jiborn

Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag arbetar för närvarande inom ett flervetenskapligt forskningsprojekt, finansierat av Energimyndigheten, som handlar om principer för redovisning av koldioxidutsläpp, hur internationell handel påverkar globala utsläpp och relationen mellan miljöpåverkan och ekonomisk tillväxt. Vi har utvecklat en ny indikator som kan användas för att följa hur ett lands export och import påverkar utsläpp i andra länder, för att säkerställa att nationella utsläppsminskningar leder till minskade utsläpp globalt, och inte bara till ökade utsläpp någon annanstans. Andra forskningsintressen inkluderar spelteoretiska och evolutionära perspektiv på moraliska normer och politisk legitimitet.

Undervisning

Jag undervisar i etik på programmet Master in Management, samt föreläser på kursen Hållbar utveckling - debatt, teoti och empiri inom grundkursen i Ekonomisk historia vid Ekonomihögskolan i Lund. Tidigare har jag undervisat på alla nivåer och en rad olika ämnen i Praktisk filosofi vid Lunds universitet: moralfilosofi, politisk filosofi, spelteori, metaetik, filosofisk metod, uppsatshandledning och -examination. Jag har även undervisat i Freds-och konfliktkunskap vid Lunds universitet.

Samverkan

Vår forskning kring principer för redovisning av utsläpp och miljöpåverkan har stor miljöpolitisk relevans, och jag har därför deltagit i klimatdebatten genom debattartiklar, föredrag, paneldebatter och direktkontakter med politiker, tjänstemän, intresseorganisationer och näringsliv. Jag medverkar också regelbundet i radioprogrammet Filosofiska rummet, har medverkat som kommentator i såväl svensk som dansk TV, och har skrivit ett stort antal krönikor och artiklar i svensk dagspress.

Yrkesarbete

Utöver mitt akademiska arbete har jag varit ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, ledamot i utrikesministerns Råd för freds- och säkerhetsfrämjande insatser, styrelseledamot i stiftelsen Kvinna till kvinna, konsult på PR-byrån Westander, samt debattredaktör, ledarskribent och kolumnist på Sydsvenskan. Jag driver sedan 2011 ett eget konsultbolag, och är delägare i ett bolag som arbetar med utrednings och analysuppdrag i gränssnittet mellan akademi, näringsliv och politik. Jag är också medgrundare och delägare i ett vindkraftsbolag som utvecklar en 500 MW offshore vindkraftpark utanför Skånes sydkust.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Magnus Jiborn är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren