Foto av Magnus Jiborn

Magnus Jiborn

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Magnus Jiborn är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Economics, Econometrics and Finance

Earth and Planetary Sciences

Social Sciences