Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning behandlar skärmtid, föräldraskap och vardagsliv ur ett moraliskt perspektiv. Forskningen grundar sig i frågan hur föräldrar, i ett alltmer digitaliserat samhälle, navigerar familjelivet i överflödet av skärmteknolgier ur ett socialt och moraliskt perspektiv.

Undervisning

Majoriteten av min undervisning är på medieanvändning, publiker och vardagsliv på grundutbildningsnivå.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap

Fria nyckelord

  • Media and Communication Studies
  • media and cultural studies
  • media studies

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Magnus Johansson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren