Foto av Magnus Karlsson

Magnus Karlsson

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

  • Kultursociologi
  • Ungdomssociologi
  • Sociologisk teori och metod

Pågående forskning

PROVA-projektet, ett följeforskningsprojekt i samarbete med Folkuniversitetet (pengar från Arvsfonden)

Projektets mål är att, utifrån folkbildning, och i tätt samarbete med alla aktörer som unga vuxna kommer i kontakt med, skapa en alternativ och valfri rehabiliteringsväg, som är skräddarsydd efter det deltagaren vill ha och behöver för att närma sig jobb eller studier, och därmed även en egen försörjning. Projektledarna på folkuniversitetet kommer att använda sig av fyra verksamhetsområden: det personliga ledar- och entreprenörskapet, kultur och kreativitet, kompetens- och meritkomplettering samt hälsa och livsstil. Deltagaren väljer i samråd med projektledarna en mix av ett eller flera av dessa områden, allt efter behov och önskemål.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Magnus Karlsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren