Foto av Magnus Lindén

Magnus Lindén

Universitetslektor, Docent

Personlig profil

Forskning

Current projects

 • Active bystandership in intergroup violence and persecution
 • The effect of battlefield ethics training on Swedish soldiers
 • Coping with uncertainty under the Corona-pandemic
 • Leadership and social support

Research interests

 • Active bystandership and moral courage
 • Military psychology and war ethics
 • Risk and risk management in first responders
 • Leadership and resilience at the workplace 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Magnus Lindén är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren