Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Yrkesarbete

Jag blev klar med min grundtubildning i fysioterapi 2011 och har sedan dess arbetat mot personer med multisjukdom, i kommunal verskamhet. 

Forskning

Sedan augusti 2018 arbetar jag som doktorand vid institutionen för hälsovetenskaper.

Som en del av forskargruppen Aktivt och hälsosamt åldrande är min forskning relaterad till olika motoriska aspekter av neurodegenerativa sjukdomar. Den inledande delen av mina doktorandstudier är kopplad till projektet "Home and Health in people Ageing with Parkinson's disease". Huvudhandledare är Maria H Nilsson och biträdande handledare är Niklas Mattsson samt Stina Jonasson. 

Den senare delen av mina doktorandstudier är kopplad till projektet Motor-ACT, som i sin tur är en del av det större projektet BIOFINDER II och kommer fokusera på gångaspekter samt associationer med hjärnpatologi hos personer med mild kognitiv påverkan, subjektivt kognitiv nedgång jämfört med hälsosamma kontroller.

Det övergripande målet med mina doktorandstudier är att 1) identifiera prediktiva faktorer gällande oro för fall och upplevda gångsvårigheter, 2) få en ökad förståelse för hur olika motoriska aspekter är relaterade till patologi och hjärnans åldrande samt hur det förändras över tiden och 3) förbättra möjligheterna för tidig upptäckt av personer med risk för kognitiv nedgång eller att utveckla demens.

 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sjukgymnastik
  • Hälsovetenskaper

Nyckelord

  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Magnus Lindh-Rengifo är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren