Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Undervisning

Undervisar regelbundet i psykopatologi och diagnostik vid medinciska fakulteten och institutionen för psykologi. 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykiatri
  • Neurovetenskaper
  • Psykologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Magnus Nilsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren