Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Working on methods in Computer Vision and Machine Learning, applied to  navigation, localization and 3D recontruction.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Matematik
  • Datorseende och robotik (autonoma system)
  • Geometri
  • Algebra och logik
  • Signalbehandling
  • Robotteknik och automation

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Magnus Oskarsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren