Foto av Magnus Paulsson

Magnus Paulsson

Klinisk assistent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Infektionsmedicin
  • Mikrobiologi inom det medicinska området
  • Immunologi inom det medicinska området

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Magnus Paulsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler