Foto av Magnus Wagenius

Magnus Wagenius

Knuten till universitetet, Legitimerad läkare, Fellow of European board of Urology (FEBU), Specialistläkare Urologi, Doktorand, Ämnesansvarig Urologi

Personlig profil

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kirurgi
  • Cancer och onkologi
  • Infektionsmedicin

Fria nyckelord

  • Urologi
  • Infektion

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren