Foto av Magnus Wikdahl

Magnus Wikdahl

knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min avhandling, Varvets tid – arbetarliv och kulturell förändring i en skeppsbyggarstad, handlar om de livsvillkor och förutsättningar  som erbjöds de människor som under perioden från första världskriget till början av 1980-talet arbetade vid Öresundsvarvet i Landskrona. Avhandlingen ingick som en del i ett större forskningsprojekt vid etnologiska institutionen under 1970- och 80-talen på teman Kulturgränser och klassgränser 1880-1980. Avhandlingens inriktning kan sammanfattas med orden arbetarkultur, folkhemmet, erfarenhet och kulturella processer, praxisperspektiv samt historisk etnografi.  Förutom avhandlingen ledde detta arbete till några artiklar, redaktörsuppdrag, konferensbidrag och recensioner.  Avhandlingen publicerades 1992, och under senare år har jag återvänt till dessa teman och deltagit i några konferenser med anledning av varvets 100-årsjubiléum. En artikel i en antologi med anledning av detta jubiléum är under utgivning,

Under tiden när jag arbetade med avhandlingen arbetade jag också med flera etnografiska dokumentationsprojekt i samarbete med Landskrona museum. Dessa dokumentationer resulterade också i rapporter och artiklar, t.ex. Varvet som var (tillsammans med Karin Salomonsson) och Landskronafolket (tillsammans med fotografen Stig T. Karlsson).  

Dokumentationsintresset är något som återkommer i min undervisning under hela min lärarkarriär. Under mer än 30 terminer har jag t.ex. varit med och lett de fältarbeten och dokumentationsprojekt som sker under andra terminen i etnologi och i regel i samverkan med någon extern uppdragsgivare. Dessa fältarbeten har varit skarpa övningar i dokumentationsteknik och kunskapsutveckling utifrån ett uttalat externt kunskapsbehov.  Artikeln Återbruksetnografi bygger på erfarenheter från dessa fältarbeten, Genom åren har jag också mer och mer kommit att intressera mig för de kunskapsteoretiska utmaningar som ligger i att arbeta med kvalitativ kunskapsutveckling och etnografisk metod. Detta är ett tema som jag numera ofta återkommer till i min undervisning på olika nivåer.  

Dokumentationsintresset har också lett till att jag på senare år, utanför min ordinarie arbetstid, engagerat mig dels i arbetet i en lokal arkivförening i Viken för att hjälpa dem med arkivläggning och dokumentationsstrategier, och dels i ett lokalhistoriskt bokprojekt i Sågasnäs by, Älmhults kommun.  I Såganäs har jag skrivit en inledning till boken, Såganäs – en kulturbygd i förvandling  som publicerades i november 2017.

Under åren från 1990-talets slut till ca 2010 var jag också aktiv i Idrottsvetenskapligt centrum vid Lunds Universitet (ICLU), vars uppgift var att främja idrottsvetenskaplig forskning mellan fakulteterna. I samband med detta engagemang var jag också koordinator för ett forskningsprojekt på temat Idrott i förändring, vilket bl.a. resulterade i en antologi med samma titel.

Från det att jag disputerade 1992 tills idag har mitt huvudsakliga arbete dock handlat om administrativa uppgifter. Jag var under perioden 1992 till 2008 först studierektor, därefter prefekt och biträdande prefekt vid etnologiska institutionen. Under åren 2009 till 2010 var jag föreståndare för etnologiska avdelningen vid den sammanslagna Institutionen för kulturvetenskaper, och 2015-2017 biträdande prefekt med ansvar för grundutbildningen vid samma institution.  Sedan 2015 arbetar jag halvtid och avser att gå i pension i mars 2019.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora

Nyckelord

  • Kulturella processer
  • Kvalitativ forskningsmetodik
  • Historisk etnografi