Foto av Magnus Wiktorsson

Magnus Wiktorsson

Universitetslektor, Docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mitt huvudskaliga intressess är simulering och approximation av stokastiska processer; främst stokastiska differentail ekvationerr och Lévy processer. Dessa processer är viktiga byggblock inom finansmatematik som är mitt andra forskingsintresse. För mer information se Finansmatematikgruppen (Mathematical finance research group.)

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sannolikhetsteori och statistik
  • Beräkningsmatematik

Fria nyckelord

  • Stokastiska processer, Monte Carlo metoder, Simulering

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Magnus Wiktorsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren