Foto av Mahmoud Sayed Ali Sayed

Mahmoud Sayed Ali Sayed

Postdoktor

Personlig profil

Forskning

My research interests are the application of biocatalysts including microorganisms and enzymes in industrial biotechnology for the production of bio-based platform chemicals, specialty chemicals, and materials from renewable resources. Screening and development of biocatalysts, using microbiology, molecular biology, and bioinformatics techniques. Development of new bioprocess, chemical process, and integrated biological and chemical process for the production of potential polymer building block chemicals. The current focus of my research is the sustainable utilization of renewable resources for recyclable plastic towards the circular economy.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biokatalys och enzymteknik
  • Industriell bioteknik
  • Analytisk kemi
  • Bioinformatik (beräkningsbiologi)
  • Mikrobiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mahmoud Sayed Ali Sayed är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren