Foto av Mahnaz Moghaddassi

Mahnaz Moghaddassi

Statistiker

Personlig profil

Undervisning

My main role is as a consultant for data management and statistics, as well as providing support for application and project design.

I teach statistics courses in different levels at Phd Programme and Master’s Programme in Public Health at the fakulty of medicin.

 

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mahnaz Moghaddassi är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren