Foto av Maiken Røed

Maiken Røed

Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

Forskningsintressen

 • Intressegrupper
 • Politiska partier
 • EU

Bakgrund

 • Vetenskaplig assistent, Statsvetenskapliga institutionen, Universitetet i Oslo (2015-2017)
 • Masterexamen i statsvetenskap, Universitetet i Oslo (2015)

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Statsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Maiken Røed är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren