Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är ekolog och miljövetare som är intresserad av att förstå hur en mångfald av olika faktorer påverkar jordbrukslandskapets biologiska mångfald och de funktioner dessa organismer har i ekosystem och de tjänster de gör oss människor. Jag är speciellt intresserad av hur markanvändning och jordbrukande påverkar pollinatörer och deras pollinering av både grödor och vilda växter. På senare år har jag också utvecklat ämnesområdet landskapsekotoxikologi, för att förstå hur bin exponeras för och påverkas av användningen av växtskyddsmedel i verkliga landskap. I min forskning använder jag en kombination av landskapsekologiska experiment, mer detaljerade manipulativa studier och observationsstudier, och på senare tid även individbaserad modellering, för att förstå faktorer som driver förändringar i pollinatörers mångfald, individrikedom, populationer och pollineringstjänster. Jag uppskattar speciellt att kunna bedriva min forskning tillsammans med lantbrukare på deras mark, att samverka med nationella och internationella myndigheter och att kommunicera våra forkningsfynd till en bredare allmänhet. Titta och lyssna gärna på hur en typ av växtskyddsmedel, neonikotinoider, kan påverka bin, hur en annan neonikotinoid inte visar samma påverkan, hur reko eko är och varför vi ska bry oss om pollinatörer

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekologi

Nyckelord

  • agroekologi
  • humlor
  • landskapsekotoxikologi
  • pollination
  • landskapsekologi
  • bin

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Maj Rundlöf är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren