Inget foto av Maja Essebo

Maja Essebo

Forskare

 • Studierektor, Forskare, LUCSUS

Personlig profil

Forskning

My main research interest is that of naturalised stories, or myths, and their role in the creation and legitimisation of environmental politics and policy. Myth, in this sense, is not equated to a misconception or false story, but is a taken-for-granted belief that guides and justifies everyday action. As such, myth is at the very heart of societal action and acceptance, creating deep-seated notions of what is ‘natural’ or ‘obvious’.  

My current project ‘Alternative facts: a long-term analysis of the impact of myth on American environmental policy’ explores how myths are used to create direction and legitimacy for the Trump administration’s environmental policy. Breaking from the traditional post-phenomenon analysis, i.e. analysing myth in hindsight, this project aims to analyse the use of myth as it unfolds.The project comprises collaborators in Canada and the US and will be conducted partly at Carleton University on Ottawa, Canada. 

Previous research projects span a wide range of issues, including the (non)transition to sustainable urban mobility and the concept and practice of urban laboratories, i.e. small scale experimentation of new forms of urban governance aimed at creating sustainable and inclusive cities.

Undervisning

 My teaching has been focused on issues of sustainability from an urban perspective, including

 • Myth in environmental policy & practice
 • Transition to sustainable urban mobility
 • Perspectives and practices of power
 • Research methodology
 • History of environmental thinking
 • Global resources

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Tvärvetenskapliga studier

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Maja Essebo är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren