Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är en evolutionär ekolog som studerar genetisk arkitektur, anpassningar och evolution hos vilda djurpopulationer. Syftet med min forskning är att förstå hur naturligt och sexuellt urval formar fenotyper i vilda populationer, varför vissa populationer är mer evolverbara än andra och hur egenskapernas genetiska arkitektur begränsar eller underlättar evolution. Jag tar upp dessa frågor med hjälp av kvantitativ och molekylär genetik och genomik.

Jag använder främst två studiesystem i min forskning – en långtidsstudie av trastsångare Acrocephalus arundinaceus, och ett nytt system för att studera evolution i vilda populationer: grön sköldbagge Cassida viridis. I dessa två system studerar jag mikroevolutionen av morfologi, beteenden och livshistoria.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Evolutionsbiologi
  • Ekologi
  • Genetik

Fria nyckelord

  • Kvantitativ genetik och evolution i vilda populationer

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Maja Tarka är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren