Foto av Maja Tejre
  • Telefon+46462220167
Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mitt doktorandprojekt undersöker konflikter inom det svenska skogsbruket och hur dessa har uppmärksammats och hanterats av staten. Jag studerar hur olika intressen, så som egenintressen och allmänna intressen, tar sig i uttryck inom staten samt hur dessa formar skogskonflikter. Teoretiskt tar jag avstamp från idéer om politisering, ägande och miljöstaten.

Jag är undervisar på kurserna Politik och styrelse, och Miljöpolitik och förvaltning.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Statsvetenskap
  • Studier av offentlig förvaltning

Nyckelord

  • politisering
  • miljöpolitik
  • skog

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Maja Tejre är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler