Inget foto av Malin Ågren

Malin Ågren

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning handlar om inlärningen av franska som ett främmande språk hos svenska inlärare. Jag intresserar mig för hur utvecklingen av språksystemet ser ut och varför språket utvecklas på ett relativt systematiskt sätt hos olika inlärare. Min forskning behandlar framför allt inlärningen av morfologi och syntax i skriven och talad L2-franska.

I mitt avhandlingsprojekt studerade jag L2-inlärningen av den tysta morfologin i fransk skrift och fokuserade på hur pluralmorfologin i det skrivna språket utvecklades över tid hos svenska gymnasieelever. Jag visade att språkutvecklingen i skrift, precis som i tal, sker gradvis efter vissa speciella mönster och att flera lingvistiska och psykolingvistiska faktorer spelar in för att forma språkutvecklingen.

Som postdoc arbetade jag i STUF-projektet om inlärningen av talad och skriven franska hos svenska barn som börjar i fransk skola. Jag och mina kollegor följde barnens språkutveckling över tid och jämförde hur tidig språkinlärning både skiljer sig från och liknar de vuxna inlärarnas utveckling. I projektet ingår också jämförelser med tvåspråkiga fransk/svenska barn och enspråkiga barn med franska som modersmål.

I mittt nuvarande arbete kombinerar jag forkning om inlärning av L2 franska i flera olika projekt. Inom ramen för ett internationellt forskningssamarbete studerar jag inlärningen av fransk verbmorfologi och jämför grupper av inlärare med olika modersmål (finska, svenska, flamländska, tyska, italienska och japanska). I ett annat projekt, där vi kopplar forskning om inlärning av franska till undervisningen av språket, samarbetar jag med professor Jonas Granfeldt. Vi har bland annat publicerat en studie om hur datorprogrammet Direkt Profil kan användas som ett verktyg för formativ bedömning i klassrummmet. Slutligen är jag en av sex forskare i TAL-projektet, finansierat av Vetenskapsrådet (2016-2018). Projektets syfte är att undersöka samspelet mellan lärande, undervisning och bedömning av främmande språk i svensk skolkontext och därmed bidra till en bättre förståelse av förutsättningarna för att kunna lära sig de tre största främmande språken, vid sidan av engelska, i den svenska skolan: franska, spanska och tyska.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Malin Ågren är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren