Foto av Malin Åkerström

Malin Åkerström

Forskare

Personlig profil

Forskning

  • Sociologisk kriminologi
  • Kulturanalys
  • Social kontroll
  • Kvalitativ metod

Malin Åkerström disputerade 1983 med avhandlingen Crooks and Squares - Lifestyles of Thieves and Addicts in Comparison to Conventional People. Hon blev docent 1990 och professor år 1996.

Malin Åkerström har varit drivande i att starta upp en tvärvetenskaplig forskarmiljö i kriminologi vid Lunds universitet och mycket av hennes forskning har använts inom kriminologiprogrammets undervisning. Hennes forskning inom ämnet har förutom kriminologiska och etnografiska metoder kretsat kring kriminella livsstilar, polisarbete, ungdomshem, brottsoffer och etnicitet.

Undervisning

Sociologisk kriminologi,kvalitativ metod

Handledarinriktning

Sociologisk kriminologi, social kontroll, kvalitativ metod

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Malin Åkerström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren