Foto av Malin Arvidson

Malin Arvidson

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag disputerade 2003 i sociologi vid Lunds Universitet. Mitt avhandlingsområde berör internationell utveckling och bistånd, med särskilt fokus på non-government organisationer (NGOSs), och begreppen ”empowerment” och ”participation”. Jag har sedan dess forskat inom utvecklingsstudier (NGOs, primary health care, primary education, poverty allevitation, water and sanitation) och i samband med det bott och fältarbetat i Bangladesh. Bland annat har jag varit involverad i ett sex-årigt projekt för Sidas räkning med uppdrag att utvärdera två nationella program för hälsa och utbildning på primär nivå (http://www.reality-check-approach.com/bangladesh.html ).

Sedan några år tillbaks inkluderar min forskning också NGOs, eller civilsamhällesorganisationer, i den europeiska kontexten. Jag har arbetat som forskare vid University of Southampton på forskningscenter för ideella civilsamhällesorganisationer, Third Sector Research Centre, där fokus låg på den engelska kontexten, och sedan 2012 är jag involverad i forskningsprojekt som utgår från den svenska kontexten.

 Mitt forskningsintresse berör civilsamhällesorganisationer verksamma inom social välfärd. Jag arbetar i projekt som berör hur, eller om, sådana organisationer måste kompromissa sin verksamhet och identitet som ett resultat av ekonomisk beroende av eller närhet till den offentliga välfärdsstaten och till en privatisering och marknadisering av statlig välfärdsservice. Jag arbetar också med utvärderingsmodeller anpassade för icke-profitdrivande, idéburen verksamhet, som syftar till av fånga så kallat social värde. Under senare tid handlar min forskning också om makt, ledarskap och elitisering inom det civila samhällets organisationer. 

 Jag har varit involverad i”Real Times” ett longitudinellt forskningsprojekt med syfte att kartlägga och förstå förändring i civilsamhällesorganisationer över tid hos engelska non-profit organisationer (http://www.birmingham.ac.uk/generic/tsrc/research/real-times/index.aspx). Tillsammans med kollegor i Lund (Håkan Johansson), Göteborg (Staffan Johansson) och på Ersta Sköndal (Marie Nordfeldt) har jag arbetat i projektet "Mellan röst och service: medborgarnas röst eller kommunernas uppdragstagare" (finansierat av VR och FAS). Jag och min kollega Stig Linde har tillsammans arbetat med projektet “Granskningssamhällets krav och civilsamhällets (re)aktioner”, finansierat av MUCF (Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällesfrågor) samt Crafoord. 

Sedan ett par år arbetar jag inom forskningsprogrammet Civil Society Elites? med fokus på ledare, status och makt inom de mest framträdande av civila samhällets organisationer i Sverige, England, Italien, Polen och inom EU. Tillsammans med professor Anders Uhlin undersöker jag särskilt hur makt och status spelar roll för organisationers samröre med offentlig och privata sektorsaktörer av olika slag samt hur ledare rör sig mellan olika sektorer under sin karriär. Mer information om programmet går att finna här https://civilsocietyelites.prodwebb.lu.se/ 

Undervisning

Jag är kursförståndare på kursen SOPA61”Det sociala arbetets organisering”, samt medverkar på kursen SOAN50 ”Utvärdering och kunskapsproduktion inom social arbete”. Jag ger också föreläsningar om utvärdering och forskning av NGOs, NPOs, civilsamhällesorganisationer, på andra kurser på avancerad nivå.

Jag handleder studenter på kandidat och mastersnivå, och har genomgått forskarhandledningslkurs och handleder även på doktorandnivå.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Malin Arvidson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren