Foto av Malin Arvidsson

Malin Arvidsson

Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

För tillfället skriver jag på en biografi om Nelly Thüring (1875-1972) som valdes in i riksdagens andra kammare 1921. Under projektets gång har jag publicerat kortare texter om hennes bakgrund och politiska arbete, nu senast en artikel om Socialdemokratiska Kvinnoförbundets valkampanj 1921 i Historisk tidskrifts temanummer "Kvinnor". 

Jag har även ett brett intresse för historiografi, minnesstudier och historisk rättvisa, med särskild inriktning på statlig gottgörelse. I min avhandling i historia utforskade jag de dilemman som aktualiseras vid ekonomisk gottgörelse för historiska orättvisor. Mer specifikt behandlas den historiekulturella och politiska process som resulterade i två tillfälliga ersättningslagar för att kompensera ofrivilligt steriliserade respektive personer som vanvårdats under tiden de varit omhändertagna av den sociala barnavården. Sedan 2021 ingår jag i det tvärvetenskapliga projektet "Truth and Reconciliation in the Nordic countries" (TRiNC), baserat vid Danish Institute for International Studies (DIIS) och finansierat av Danmarks Frie Forskningsfond.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 5 – Jämställdhet
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Historia

Fria nyckelord

 • Historisk rättvisa
 • Gottgörelse
 • Upprättelse
 • Sanningskommission
 • Offentlig ursäkt
 • Biografi
 • Rösträtt

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Malin Arvidsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren