Foto av Malin Engfeldt

Malin Engfeldt

knuten till universitetet, Docent, Kemist

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Malin Engfeldt är i grunden civilingenjör i Kemiteknik och forskar inom området arbets- och miljöorsakade hudsjukdomar med fokus på kontakteksem. 2007 försvarade hon sin doktorsavhandling i experimentell dermatologi i vilken olika aspekter av kontaktallergi mot plastkemikalierna isocyanater studerades. Sedan 2016 är hon docent vid Lunds universitet.

Hennes forskning fokuserar främst på att undersöka vilka kontaktallergiframkallande ämnen som finns i vår miljö och hur dessa påverkar vår hud. Syftet med forskningen är att bland annat att utveckla de diagnostiska metoderna för att påvisa kontaktallergi och sambandet med risken att få eksem, att kartlägga var i vår närmiljö vi exponeras för hudskadande ämnen, att få ökad kunskap om vad som gör att olika ämnen orsakar kontaktallergi samt, sist men inte minst, hur man genom förebyggande arbete skall minska riskerna för att vi får eksem av ämnen vi möter i vårt arbete eller på vår fritid. Dessa aspekter studeras i mer specifika projekt som undersöker kontaktallergi mot t ex metaller, konserveringsmedel, parfymer och plastkemikalier.

Malin Engfeldt har finansiering från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Hudfonden. Hon är medlem i Svenska Kontaktdermatitigruppen samt Svenska Sällskapet för Arbets- och miljödermatologi och deltar även i redaktionen för den populärvetenskapliga tidskriften Bulletin som informerar om arbets- och miljömedicinsk verksamhet i Södra Sverige.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Dermatologi och venereologi

Nyckelord

  • kontaktallergi
  • kontakteksem
  • arbetsorsakade hudsjukdomar

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Malin Engfeldt är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren