Foto av Malin Engfeldt

Malin Engfeldt

Knuten till universitetet, Docent, Yrkeshygieniker

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är i grunden civilingenjör i Kemiteknik och arbetar som yrkeshygieniker. Jag forskar sedan 2019 inom området arbets- och miljömedicin med fokus på karaktärisering av luftvägsexponering i arbetsmiljön.

Tidigare var min forskning inriktad mot arbetsorsakade hudsjukdomar och 2007 försvarade jag min doktorsavhandling i experimentell dermatologi i vilken olika aspekter av kontaktallergi mot plastkemikalierna isocyanater studerades. Sedan 2016 är jag docent vid Lunds universitet.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Dermatologi och venereologi

Fria nyckelord

  • kontaktallergi
  • kontakteksem
  • arbetsorsakade hudsjukdomar

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Malin Engfeldt är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren