Foto av Malin Inghammar

Malin Inghammar

Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är infektionsläkare vid VO infektionssjukdomar SUS, Lund, och docent vid Avdelningen för infektionsmedicin, och driver olika forskningsprojekt kring infektionsepidemiologiska frågeställningar utgående från nationella hälsodatabaser och kvalitetsregister. Bland annat ett projekt rörande farmakoepidemiologiska studier av biverkningar av antibiotikabehandling. Ett annat projekt, för vilket jag är huvudansvarig, rör antibiotikaresistens och mikrobiologi vid svåra exacerbationer av KOL. Projektet är ett samarbete med forskare från Umeå och Linköpings universitet. Jag har i samarbete med forskare på Karolinska institutet bedrivit studier kring det akuta omhändertagandet vid sepsis, och har nyligen initierat ett projekt om långtidskomplikationer efter sepsis.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Infektionsmedicin

Fria nyckelord

  • Infektionsmedicin
  • Epidemiologi
  • KOL
  • Sepsis
  • Antibiotika

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Malin Inghammar är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren