Foto av Malin Malmsjö

Malin Malmsjö

Professor, överläkare

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Syftet med forskningen är att utveckla nya avbildningstekniker för att bedöma tumörer på ögonlocken, och optimera den rekonstruktiva tumörkirurgin. Tillsammans med forskare på Lunds Tekniska Högskola, utvecklar och implementerar vi nya högteknologiska metoder som laser speckle, som återger blodflöde, diffus reflektionsspektroskopi, som mäter hur ljus interagerar och reflekteras i vävnaden, och fotoakustisk avbildning, som är en laserbaserad ultraljudsteknik som genererar högupplösta 3D-bilder av vävnadens struktur.

Idag opereras tumören bort och granskas därefter histologiskt för att mäta mängden frisk vävnad som omger tumören (tumörmarginalen). Om marginalen är snäv måste patienten opereras igen. På ögonlocket finns sällan tillräckligt med vävnad för att tillåta fler ingrepp utan avancerade rekonstruktioner. Med nya avbildningstekniker bör det vara möjligt att mäta tumörmarginalen före operationen, och även kunna studera hur det ingreppet påverkar blodflödet för att optimera den kirurgiska tekniken. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Oftalmologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Malin Malmsjö är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren