Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning handlar framförallt om försörjning, fattigdom och betalt hemindustriarbete i olika kontexter. Jag är också intressera av hur kön formar förutsättningarna för liv och arbete i historien. 

Under 2022 jobbar jag med ett projekt om genusarbetsdelning i torparhushåll under 1800-talet tillsammans med Carolina Uppenberg.

Samtidigt inleder vi arbetet med att digitalisera uppgifter till ett nytt projekt om Spinnerskor i det sena 1700-talets manufakturer. Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet och jag kommer där arbeta med tillsammans med Kathryn Gary och Mats Olsson. 

Hösten 2021 publicerades antologin "Home-Based Work and Home-Based Workers (1800-2021)" som jag varit redaktör för tillsammans med Indrani Mazumdar och Silke Neunsinger. Tack vare Lunds universitets bokfond är den helt open access och kan läsas här.

 

Undervisning

Jag undervisar i socialt arbete och ekonomisk historia. Under 2022 hittar ni mig på kurserna:

Ekonomisk historia

Sveriges ekonomiska och sociala historia, EKHA23 

Teknologisk och social förändring, historiska erfarenheter och framtida utmaningar, EKHA73

 

Socialt Arbete:

Socialt arbete: Perspektiv på sociala problem och interventioner, SOPA45

Kunskapsproduktion i socialt arbete, SOPA62

Självständigt arbete, SOPA63

Socialt arbete: Vetenskapsteori, metod och analys, SOAN55

 

 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia
  • Arbetslivsstudier

Nyckelord

  • Socialhistoria
  • industrialisering
  • hemarbete
  • Social History
  • Gender Economics
  • home-based work
  • Textile

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Malin Nilsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren