Personlig profil

Forskning

Min forskning handlar framförallt om försörjning, fattigdom och betalt hemindustriarbete i olika kontexter. Jag är också intressera av hur kön formar förutsättningarna för liv och arbete i historien. 

Jag leder just nu ett projekt om Spinnerskor i det sena 1700-talets manufakturer. Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet och jag arbetar där arbeta med tillsammans med Kathryn Gary, Mats Olsson och Anders Larsson. 

Hösten 2021 publicerades antologin "Home-Based Work and Home-Based Workers (1800-2021)" som jag varit redaktör för tillsammans med Indrani Mazumdar och Silke Neunsinger. Tack vare Lunds universitets bokfond är den helt open access och kan läsas här.

 

Undervisning

Jag undervisar i socialt arbete och ekonomisk historia. Under 2023 hittar ni mig på kurserna:

Ekonomisk historia

Sveriges ekonomiska och sociala historia, EKHA23 

Teknologisk och social förändring, historiska erfarenheter och framtida utmaningar, EKHA73

 

Socialt Arbete:

Socialt arbete: Perspektiv på sociala problem och interventioner, SOPA45

Kunskapsproduktion i socialt arbete, SOPA62

Självständigt arbete, SOPB63

Socialt arbete: Vetenskapsteori, metod och analys, SOAN56

 

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 1 – Ingen fattigdom
 • SDG 5 – Jämställdhet
 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Ekonomisk historia
 • Arbetslivsstudier

Fria nyckelord

 • Socialhistoria
 • industrialisering
 • hemarbete
 • Social History
 • Gender Economics
 • home-based work
 • Textile

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Malin Nilsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren