Personlig profil

Forskning

Mitt doktorandprojekt undersöker talutvecklingen över tid och förekomsten av talförbättrande operationer hos barn och ungdomar med LKG, tal relaterat till talförbättrande operationer och hur väl ett patientrapporterat mått (CLEFT-Q) fungerar för att utvärdera effekten av talförbättrande operationer.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Annan hälsovetenskap

Fria nyckelord

  • Cleft Lip and Palate
  • speech and language pathology

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Malin Schaar Johansson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren