Foto av Malin Sjödahl

Malin Sjödahl

Forskare

Personlig profil

Forskning

My research is focused on the strong force, Quantum ChromoDynamics, QCD. Especially, I am concerned with treating the full SU(3) color structure associated with QCD. Initially I studied the color structure in a resummation context, but recently my focus has been on color suppressed terms in parton showers, and on the construction of orthogonal, group theory based, bases for the color space. This has also resulted in one Mathematica package, ColorMath, and one C++ package, ColorFull for algebraically performing color summed calculations in QCD.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Subatomär fysik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Malin Sjödahl är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren