Foto av Malin Skoog

Malin Skoog

knuten till universitetet, Leg. Sjuksköterska

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är doktorand i hälsovetenskap med inriktning omvårdnad. Mitt avhandlingsarbete handlar om screening för post partum depression av icke-svensktalande mödrar i Barnhälsovården. Min huvudhandledare är Inger Hallström och bihandledare är Vanja Berggren.

Yrkesarbete

Legitimerad sjuksköterska sedan 1995 och specialistutbildad inom akutsjukvård (1998) och till distriktssköterska (2004). Jag har bland annat arbetat som barnhälsovårdssjuksköterska på Familjens Hus i Hässleholm, men arbetar numera som vårdutvecklare på Kunskapscentrum barnhälsovård Region Skåne. På Kunskapscentrum arbetar vi för en god och jämlik hälsa för alla barn i Skåne.

Samverkan

Jag är styrelseledamot i Barnhälsovårdens nationella forskningsnätverk där forskningsintresserade från hela Sverige med intresse för barnhälsovården möts. Jag är även studeramde medlem i EANS (European Academy of Nursing Sciences) och har genomgått den treåriga sommarforskarskolan.

 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Hälsovetenskaper
  • Omvårdnad

Nyckelord

  • Barnhälsovård
  • Migration
  • Post partum depression
  • Föräldrastöd
  • komplexa interventioner

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Malin Skoog är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren