Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Doktorand i miljöepidemiologi inom projektet Sustainable outdoor living environments – systematic interdisciplinary studies of health effects and impact on social inequalities.

Bakgrund:
Master i folkhälsa med fokus på den socioekonomiska gradienten i hälsa.
Kandidat i statsvetenskap med fokus på (o)jämställdhet.
Utöver detta kurser i utemiljön betydelse för hälsan, genusstudier och historia.

Har arbetat med de globala hållbarhetsmålen för Malmö stad, som projektledare och samordnare för unga vuxna inom bostadspolitik samt som lärare och mentor för ungdomar i olika kontexter. 

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Malin Stenborg Lundgren är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren