Foto av Malin Svensson Lundmark

Malin Svensson Lundmark

Forskare

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning handlar om kroppens möjligheter och begränsningar i skapandet av språket. Jag är intresserad av det universella i vårt talade språk, dvs vad som är gemensamt för alla språk. Jag vurmar särskilt för de minsta enheterna (konsonanter och vokaler) och hur de påverkas av rytm och melodi (prosodi).

Hur snabbt eller hur långsamt vi pratar, hur vi känner oss och var vi kommer ifrån påverkar hur vi låter när vi pratar. Det finns både likheter och olikheter gällande detta mellan världens språk, vilket ofta kan kopplas till de individuella språkens fonologiska regler.

Jag disputerade i fonetik vid Lunds Universitet hösten 2020 med avhandlingen "Articulation in time. Some word-initial segments in Swedish". 

Jag är projektledare och gästforskare vid Syddansk Universitet (SDU) i ett postdokprojekt som finansieras av Vetenskapsrådet. 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Jämförande språkvetenskap och lingvistik
  • Språk och litteratur
  • Humaniora

Nyckelord

  • Fonetik
  • Artikulografi
  • Fonologi
  • Prosodi
  • Artikulatorisk fonetik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Malin Svensson Lundmark är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren