Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är forskare i Fonetik. Min forskning handlar om kroppens möjligheter och begränsningar i skapandet av språket. Jag är intresserad av det universella i vårt talade språk, dvs vad som är gemensamt för alla språk, särskilt gällande de minsta enheterna (konsonanter och vokaler) och hur de påverkas av rytm och melodi (prosodi). På senare tid har jag fokuserat på acceleration och deceleration i artikulatorernas rörelser.

Jag disputerade i fonetik vid Lunds Universitet hösten 2020 med avhandlingen "Articulation in time. Some word-initial segments in Swedish".

Jag är projektledare i ett postdokprojekt som finansieras av Vetenskapsrådet. Projektet handlar om hur käken rör sig under talet. Under 2022 och 2023 har jag varit gästforskare vid Syddansk Universitet (SDU). Under 2023 och 2024 är jag gästforskare vid Queen Margeret University i Edinburgh, Skottland.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Jämförande språkvetenskap och lingvistik
  • Språk och litteratur
  • Humaniora

Fria nyckelord

  • Fonetik
  • Artikulografi
  • Fonologi
  • Prosodi
  • Artikulatorisk fonetik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Malin Svensson Lundmark är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren