Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Vårt mål är att identifiera nya tidiga mekanismer och biomarkörer i samband med Alzheimers sjukdom (AD) och därmed förbättra utvecklingen av nya behandlingar och diagnostiska verktyg. För att göra så har vi genom åren, tillsammans med nationella och internationella kollegor och medarbetare, undersökt effekten av AD-riskfaktorer (såsom stress, inflammation, metaboliska förändringar och amyloidogenes) på olika typer av hjärnceller. Vår approach är att använda translationella studier dår vi huvudsakligen utför studier på humana prover (hjärnan, näthinnan, CSF och celler isolerade från human hjärnvävnad. Våra studier har avslöjat flera nya mekanismer och biomarkörer i samband med AD, inklusive förändring av glykogenmetabolism, toxicitet av olika amyloida peptider aggregationsformer och utsöndring av ett flertal patologi specfika molekyler.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Neurovetenskaper

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Malin Wennström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren