Foto av Malin Wennström

Malin Wennström

Forskare

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Vårt mål är att identifiera nya tidiga mekanismer och biomarkörer i samband med Alzheimers sjukdom (AD) och därmed förbättra utvecklingen av nya behandlingar och diagnostiska verktyg. Vi har därför genom åren, tillsammans med nationella och internationella kollegor och medarbetare, undersökt effekten av AD-riskfaktorer (såsom stress, inflammation, metaboliska förändringar och amyloidogenes) på olika typer av hjärnceller. Vår approach är att använda translationella studier där vi huvudsakligen utför studier på humana prover (hjärnan, näthinnan, CSF och celler isolerade från human hjärnvävnad). Våra studier har avslöjat flera nya mekanismer och biomarkörer i samband med AD, inklusive förändring av glykogenmetabolism, toxicitet av olika amyloida peptider aggregationsformer och utsöndring av ett flertal patologi specfika molekyler.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Neurovetenskaper

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Malin Wennström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren