Foto av Malin Zillinger

Malin Zillinger

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Malin Zillinger är universitetslektor på Institutionen för service management och tjänstevetenskap. Läs mer om forskningen på hennes engelskspråkiga profil.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kulturgeografi

Fria nyckelord

  • Turism
  • mobilitet
  • informationssökning
  • turistbeteende
  • pedagogik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Malin Zillinger är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren