Inget foto av Manar Alyamani

Manar Alyamani

Knuten till universitetet, MD

Personlig profil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Immunologi inom det medicinska området

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Manar Alyamani är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren