Foto av Mandy Menzel

Mandy Menzel

Forskare, biträdande

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mandy Menzel är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Immunology and Microbiology

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science