Foto av Maning Liu

Maning Liu

Universitetslektor, biträdande

Personlig profil

Forskning

Global fossil fuel energy crisis highlights the urgency of renewable energy development such as abundant solar energy. Our research is focused on the synthesis and understanding of novel functional semiconductor materials, which can convert solar energy into other forms of energy, e.g., electricity (photovoltaics) and solar fuels (hydrogen evolution), achieving a sustainable development mode. Our current focus is on lead-free halide perovskite or perovskite-inspired materials both in the form of bulk- (thin film) and nanocrystals.

Our research covers from synthesis (solution process and colloidal synthesis) and characterization (primarily by photochemical and photophysical measurements) to fabrication of eco-friendly, low-cost, and high-performance light-converting devices (primarily for solar cells and photoelectrochemical cells).

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 7 – Hållbar energi för alla

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Maning Liu är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren