Personlig profil

Forskning

My research interests are in continuous optimization and its applications, e.g., machine learning, control, and finance. Currently, my focus is on the design and performance analysis of first-order algorithms for convex optimization problems.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Manu Upadhyaya är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren