Personlig profil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Medicinska grundvetenskaper
  • Neurovetenskaper