Foto av Marcos Castillo

Marcos Castillo

Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

 

Min forskning som doktorand rör historisk massmigration. I synnerhet massemigrationen av svenskar till Amerika under andra hälften av 1800-talet och början av 1900-talet. Syftet med forskningen är att analysera vilka som flyttade och hur emigranterna och deras ättlingar klarade sig den amerikanska arbetsmarknaden. 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia
  • Nationalekonomi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Marcos Castillo är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler