Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mitt forskningsområde behandlar produktions- och konsumtions-mönster i tidigmoderna hushåll. Projektets mål är att undersöka det tidigmoderna hushållets integration i den vid tidpunkten kraftigt framväxande marknaden, och på så sätt testa validiteten i teorin om den så kallade ’Flitens revolution’ i svenska förhållanden; idén att ökad tillgång till konsumtionsvaror fick folk att arbeta fler timmar för att öka sina inkomster, vilket drev på den ekonomiska utvecklingen.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia
  • Historia

Nyckelord

  • Ekonomisk historia
  • Historia
  • Konsumtionshistoria
  • Tidigmodern histora
  • Produktionshistoria

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Marcus Falk är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler