Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Aktivering av det medfödda immunförsvaret för att angripa akut myeloisk leukemi

Leukemi är den vanligaste cancerformen hos barn och är generellt förknippat med relativt god prognos, men ca en av fem patienter har akut myeloisk leukemi (AML), associerat med sämre överlevnad.

Förutom att skydda oss från infektioner har senare års forskning visat att immunförsvaret även skyddar oss mot cancer. Det är främst det medfödda immunförsvaret som skyddar oss mot AML. Genom att uppreglera proteiner på cellytan kan AML-celler inhibera det medfödda immunförsvaret, vilket leder till att AML-celler undkommer immunförsvaret.

Målet med detta projekt är att identifiera vilka ytproteiner på AML-celler som inhiberar det medfödda immunförsvaret, särskilt NK-celler och makrofager. Denna kunskap kommer vi använda för att designa antikroppar som blockerar de identifierade målproteinerna, följt av validering av terapeutisk effekt i djurmodeller av AML. För att identifiera terapeutiska målproteiner på AML-celler kommer vi använda CRISPR-teknologin, som är ett effektivt verktyg för att inaktivera specifika gener. Vi kommer särskilt inrikta oss på att identifiera ytproteiner som uttrycks på leukemistamceller, en cellpopulation som utgör själva källan till AML.

Ett framgångsrikt utfall av detta projekt kommer leda till en ökad kunskap om hur AML-celler hämmar det medfödda immunförsvaret följt av initial validering av målproteinernas terapeutiska potential. På sikt är förhoppningen att denna forskning leder till nya immunterapier för behandling av AML, en sjukdom förknippad med låg överlevnad.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Fria nyckelord

  • Leukemistamceller
  • Antikroppar
  • CRISPR/Cas9

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Marcus Järås är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren