Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Automatiska metoder för att identifiera och koppla saker som personer, organisationer, platser, osv. skrivna genom naturligt språk. Utöver detta, skalbara metoder och applikationer för att behandla och lagra stora kollektioner av text korpus.

Konkret, genom flerspråkiga öppna datakällor såsom Wikipedia och kunskapsgrafer som Wikidata. Ett nyckelsteg är att förädla dessa resurser. Detta innebär att forska fram metoder som tillför struktur som möjligör relevant information extraktion, i kombination med maskininlärning, för att finna ny kopplad kunskap.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Datavetenskap (datalogi)
  • Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Marcus Klang är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler