Personlig profil

Forskning

Automatiska metoder för att identifiera och koppla saker som personer, organisationer, platser, osv. skrivna genom naturligt språk. Utöver detta, skalbara metoder och applikationer för att behandla och lagra stora kollektioner av text korpus.

Konkret, genom flerspråkiga öppna datakällor såsom Wikipedia och kunskapsgrafer som Wikidata. Ett nyckelsteg är att förädla dessa resurser. Detta innebär att forska fram metoder som tillför struktur som möjligör relevant information extraktion, i kombination med maskininlärning, för att finna ny kopplad kunskap.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Datavetenskap (datalogi)
  • Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Marcus Klang är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren