Foto av Marcus Runefors

Marcus Runefors

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Forskningen är primärt inriktad mot bostadsbränder ur både ett förebyggande och operativt perspektiv.

Forsknings bedrivs även inom modellering av bränder (FDS och fireFoam), trycksättning av trapphus och släcksystem.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Övrig annan teknik

Fria nyckelord

  • Case - Centre for Ageing and Supportive Environments

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Marcus Runefors är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren