Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Forskningen är primärt inriktad mot bostadsbränder ur både ett förebyggande och operativt perspektiv.

Forsknings bedrivs även inom modellering av bränder (FDS och fireFoam), trycksättning av trapphus och släcksystem.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Övrig annan teknik

Nyckelord

  • Case - Centre for Ageing and Supportive Environments

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Marcus Runefors är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren