Marcus Stensmyr

Universitetslektor, Docent

Personlig profil

Forskning

Vad jag arbetar med

Jag leder doftgruppen vid enheten för Funktionell zoologi. Vi undersöker doftsinnets funktion, och försöker förstå hur luktsinnet har evolverat och hur det är anpassat till ekologin. Mest forskar vi på bananflugor, en stor familj där Drosophila melanogaster ingår. Denna försynta varelse, som de flesta nog är bekanta med från köket/vasken, är utan tvekan världens främsta genetiska modellorganism. Vi har idag en nästintill komplett förståelse över såväl den molekylära som den anatomiska organisationen av flugans luktsinne, men fortfarande dåliga insikter om hur flugan faktiskt använder dofter för att hitta i sin miljö. Vi arbetar med att koppla ihop specifika nerver och gener i luktsinnet med ekologiskt relevanta beteenden. Till vår hjälp använder vi oss av en rad olika tekniker; elektrofysiologi, molekylärbiologi, genetik och kemi.

 

Bakgrund

Jag är född i Lund men uppvuxen i Umeå och Norrtälje. Jag läste biologiprogrammet vid Lunds universitet 1994–2000, och doktorerade 2004 vid SLU i Alnarp - Kemisk Ekologi (med Bill S. Hansson som handledare). Efter doktorsstudierna var jag postdoktor hos professor Peter Mombaerts vid The Rockefeller University 2004–2006. Därefter var jag gruppledare på avdelningen för evolutionär neuroetologi vid Max Planck-institutet för Kemisk ekologi i Jena, Tyskland. Sedan 2013 är jag så hemma i Lund igen!

Mina hobbies

Fågelskådning, paleoantropologi och forntidshistora, konst och litteratur, samt Pokemon Go!

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Zoologi
  • Neurovetenskaper

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Marcus Stensmyr är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren