Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

My field of research is event-based control and state estimation. In my current research project we are investigating sub-optimal event-based estimation and control schemes, such as stochastic triggering, that allow a substantial reduction in design complexity while at the same time achieving better performance and lower resource utilization than periodic schemes.

Link to my webpage at Automatic Control

Undervisning

  • Automatic Control - Basic Course (2015,2016)
  • Multivariable Control (2016)
  • Projects in Automatic Control (2016)
  • Mathematical Modelling - Advanced Course (2017)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reglerteknik

Fria nyckelord

  • Händelsebaserad Reglering och Tillståndsskattning

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Marcus Thelander Andrén är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren