Foto av Marcus Utterström

Marcus Utterström

Universitetslektor, biträdande

Personlig profil

Forskning

Min forskning avser kontraktsrätt, särskilt entreprenadrätt. En betydande del av min forskning gäller cirkularitet i byggsektorn, från ett juridiskt perspektiv. En annan del av min forskning fokuserar på funktionsförpliktelser i materiella uppdragsavtal.

Undervisning

Jag undervisar på juristprogrammets grundterminen i allmän förmögenhetsrätt samt på fördjupningskurserna "Entreprenadrätt" och "Konflikt och kontrakt".

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Fria nyckelord

  • Förmögenhetsrätt
  • Entreprenadrätt
  • Kontraktsrätt
  • Obligationsrätt
  • Avtalsrätt

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Marcus Utterström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler