Foto av Margareta Dackehag

Margareta Dackehag

Kvalitetssamordnare

Personlig profil

Forskning

Min forskning kretsar kring olika aspekter av välfärdsstaten, med särskilt fokus på styrning av hälso- och sjukvårdsorganisationer och andra hälsorelaterade frågor.

Undervisning

För närvarande undervisar jag samhällsekonomisk utvärdering på masternivå och håller en introduktionskurs för studenter som går masterprogrammet Welfare Policies and Management. Tidigare undervisningserfarenheter innefattar mikroekonomi på grund- och fördjupningsnivå.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 1 – Ingen fattigdom
  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Nationalekonomi
  • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi

Fria nyckelord

  • offentlig ekonomi
  • hälsoekonomi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Margareta Dackehag är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren