Inget foto av Margareta Heby

Margareta Heby

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Margareta Heby är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry